Rólunk

A Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet bemutatása

A Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet 1993 alakult környezetvédelmi, illetve ezzel kapcsolatos egészség-megőrzési, oktatási, tudományos, kutatási és ismeretterjesztő céllal.

A szervezet küldetése:

a. A Veszprémi Egyetemmel együttműködve részt vesz Veszprém megye, a régió illetve az ország különböző kiemelt helyei természetes és mesterséges forrásokból származó radioökológiai szennyezettségének felmérésében, amelyet a Veszprémi Egyetem oktatóinak, hallgatóinak, ösztöndíjas gyakornokainak, illetve társadalmi aktívák bevonásával folyamatosan végez.

b. Ipari melléktermékek, építőanyagok, különböző ipari alapanyagok és késztermékek, élelemanyagok, és egyéb környezeti minták radiológiai vizsgálatát végzi.

c. Radioökológiai, sugárvédelmi, sugárzási szintek csökkentését célzó kutatásokat, számításokat, elemzéseket, modellezéseket végez.

d. Esetleges nukleáris illetve sugárbalesetek esetén minták radioaktivitásának mérésével, illetve a lakosság sugárterhelését csökkentő szükséges beavatkozások kidolgozásával az önkormányzati szervek a lakosság és a lakosságot ellátó vállalatok, üzemek rendelkezésére áll.

e. Támogatja a Veszprémi Egyetem Radiokémia Tanszékén egy radioökológiai környezetvédelmi laboratórium kialakítását, különböző környezetvédelmi feladatok ellátására szolgáló műszerek beszerzését, korszerűsítését, üzemeltetését.

f. Támogatja és segíti tudományos diákköri munkák, szak- és diplomadolgozatok, kutatási feladatok, posztgraduális továbbképzések kutatási irányaként ezen témák választását, a feladatok elvégzését.

g. Különböző fórumok, ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok megszervezésével, illetve lebonyolításával részt vesz mind az egyetemi hallgatók (és ezen keresztül a jövő szakembereinek), mind a lakosság tájékoztatásában a radioökológia területén.

h. Megfelelő anyagi bázis esetén támogatja a témában a továbbképzést, a tanulmányutakat és a konferenciákon való részvételt.

i. Kapcsolatokat épít ki, illetve együttműködik más, hasonló célú környezetvédelmi szervezetekkel.

A szervezet előbbiekben megjelölt közhasznú szolgáltatásaiból, tevékenységéből a tagokon kívül bárki más is részesülhet.

Az eddigi sikeres programokból néhány:

-Úrkúti mangánbánya: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: melléktermékek hasznosításának lehetőségei.

-Egri Török Fürdő: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: radonterápia hatásmechanizmusának feltárása.

-Tapolcai Tavas és Kórház-barlang: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: radioaktív nemesgáz hatása a munkavégzők, kezeltek, látogatók egészségére, barlangkutatás.

-Bakonyi barlangok: sugárvédelmi vizsgálatok, kutatómunka. (folyamatos) Cél: barlangok radioökológiai vizsgálata, barlangászok sugárterhelésének becslése. Együttműködő partner: Bakonyi Barlangász Szövetség. -Veszprémi Egyetem: sugárszennyezettség vizsgálatok

-Rekultivált uránbánya: sugárvédelmi vizsgálatok a volt uránbánya természetes és lakó környezetében. (folyamatos)

-Veszprém, Győr-Moson-Sopron megye: sugárvédelmi vizsgálatok a lakosság számára. (folyamatos)

-Balatonfelvidéki források és kútvizek sugárvédelmi vizsgálata.

-Szabadon megvásárolható ásványvizek sugárvédelmi vizsgálata.

-Bakonyi kalapos gombák radiológiai vizsgálata.

-Részvétel 3 nemzetközi Európai Uniós Leonardo (ICEA, RECOUNTES, INTENA)mobilitási pályázatban fiatal kutatók szakmai továbbképzésében

- Részvétel Leonardo W.A.S.T.E. project

- ERRICCA 2 (EU-5) radonmentesítési konferencia szervezése

KAC pályázatok 017380-01/1995 023787-01/2000 021905-01/2000 021906-01/2000 A Társadalmi Szervezetbe történő belépéshez az alábbi nyilatkozatot kell kitölteni és aláírva a szervezethez eljuttatni.

 
Szakértői tevékenység:
 
Sugárvédelmi szakértői tevékenységünk
 
487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében az atomenergia alkalmazójának a foglalkozási és a lakossági sugárterheléssel kapcsolatban alkalmazandó jogszabályi előírásoknak való megfeleléssel összefüggő kérdésekben történő tanácsadás érdekében sugárvédelmi szakértőt kell igénybe vennie.
 
Szervezetünk vállalja, az alábbi engedélyeztetési eljárások támogatását:
  • Radioaktív anyag alkalmazása,
  • Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetése,
  • Ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, valamint radioaktív sugárforrást tartalmazó készülék forgalomba hozatala (típusengedély),
  • Nem helyhez kötött sugárveszélyes szolgáltatási tevékenység végzése.

 

 

Sugárvédelmi képzések szervezése, lebonyolítása:
 
Alap- és bővített fokozatú sugárvédelmi képzések
 
Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel és a tevékenységének gyakorlásához szükséges, jogszabályban (487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet) meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy végezheti. 
 
Szervezetünk vállalja kisebb és nagyobb létszámú csoportok sugárvédelmi képzését!
 

 

 

Amennyiben tevékenységünk felkeltette érdeklődését, kérjük töltse ki az oldal alján található kapcsolatfelvételi adatlapot, vagy keressen minket telefonon!

 

 

Köszönettel, 

RTTSZ munkatársai

Kiadványok

Dr. Somlai János, Dr. Tarján Sándor, Dr. Kanyár Béla:
"A bomlás virágai"- Radioaktív sugárzások és környezetünk

Dr. Somlai János:
Esetek, Sugárbalesetek

Dr. Somlai János:
A radioaktiv anyagok, mint az örök élet elixírjei

Dr. Somlai János:
Radioaktiv sugárzások a politika szolgálatában

Ismeretterjesztés

Kvízkérdések a radioaktivitással kapcsolatban

Sugárzások forrásaiAz emberiséget érő sugárzásokat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk. Elterjedt a sugárzás forrása és a sugárhatást elszenvedő egyén relatív elhelyezkedése, illetve a sugárzások eredete szerinti besorolás. Elhelyezkedés szerint: külső és belső sugárforrásokEredet szerint: természetes és mesterséges sugárforrásokAmennyiben a sugárforrás a szervezetünkön kívül helyezkedik el külső sugárforrásrólbeszélünk. Ez ellen sok esetben könnyű védekezni, hiszen ha távolabb megyünk, vagy kevesebb időt töltünk el a közelében, esetlegkülönböző árnyékoló anyagokat használunk, jelentősen csökkenthetjük a sugárterhelést. Persze ha az egész környezetünk szennyezett a sugárzó anyaggal, már közel sem ilyen egyszerű a megoldás. Ez az eset állhat fent egy nukleáris balesetet követően a szabadban, vagy nem megfelelő építőanyag (pl. magas 226Ra koncentrációjú salak) használata esetén a lakásban, stb. Ezekkáros hatásának minimalizálása céljából vezették be a dózisteljesítményre, illetve a külső forrásokból származó dózisra vonatkozó korlátokat.Amennyiben egy radionuklidtáplálkozás vagy légzés (esetleg sérülés) során bejut a szervezetbe, és ott hosszabb-rövidebb ideig megkötődik, belső sugárforrásrólbeszélünk. Itt az egyetlen hatásos védekezés a megelőzés. Természetesen az is segítség, ha valamilyen módon meg tudjuk gyorsítani a szervezetbe került radionuklidkiürülését, de ez a lehetőség bonyolult és jelentősen függ az adott szennyező izotóp kémiai tulajdonságaitól. Különösen veszélyesek azok a radionuklidok, melyeknek felezési ideje hosszú és jól kötődnek, beépülnek a különböző szervekben, szövetekben. Ilyen például a 226Ra (rádium), 90Sr (stroncium), melyek a csontszövetbe épülnek be és a csontdaganatos, illetve –a vérképző szervek közvetlen károsítása révén –a leukémiás megbetegedések előfordulási valószínűségét növelik meg. Van olyan radionuklidis, pl. a 3H (trícium), amely a szervezet nagy vízforgalma miatt gyorsan kiürül, így viszonylagos egészségkárosító hatása jóval kisebb. A levegővel vagy vízzel a környezetbe került radionuklidokokozta sugárterhelés lehetséges útvonalai az 1.ábrán láthatók [1, 2].

Természetes eredetű sugárforrásokKozmikus sugárzás és a kozmogén radionuklidok-Az űrből a Föld légkörébe érkező nagy energiájú részecske sugárzások az elsődleges kozmikus sugárzások. Egy részét a Föld mágneses tere eltéríti, melynek mértéke a földrajzi szélességtől illetve a naptevékenység keltette mágneses terek változásától függ. Eredetük szerint megkülönböztethető galaktikus és szoláris kozmikus sugárzás. A kozmikus sugárzás értéke magasság és földrajzi szélesség függő. A magasabban fekvő helyeken a 1,5-2 mSv/évértéket is elérheti [1, 3, 4].Földkérgi (terresztriális) eredetű radionuklidok-A kozmogén radionuklidokonkívül ma már csak azok a radioizotópok (valamint bomlástermékeik) találhatók meg a Földön, (a mesterségesen előállítottakat nemszámítva) melyeknek felezési ideje összemérhető a Föld korával. A dózisterhelés szempontjából az alapvető primordiálisradionuklidoka 40K, 232Th és 238U. A légzéssel és élelem-fogyasztással a szervezetbe kerülő földkérgi radionuklidokokozta belső effektív dózis 0,29 mSv, amelyből 0,19 mSva 40K-tól, 0,1 mSva 238U és 232Th radionuklidtólszármazik [2, 3].Radon-Mivel a természetes sugárterhelés több mint a fele (1,26 mSv/év) a 222Rn-tól származik, ez az izotóp külön figyelmet érdemel. Szabadban gyorsan felhígul, de zárt terekben (lakások, munkahelyek) feldúsulhat. Lakásokban mérhető évi átlagos radon-koncentráció világátlaga 40 Bq/m3, szabadban 5-10 Bq/m3[2].

Mesterséges eredetű sugárforrásokAz ember okozta ionizáló sugárforrásoktól származó hatások a röntgen sugárzás felfedezésétől, azaz 1895-től érik az emberiséget. Közép európai területen élő felnőtt természetes és mesterséges forrásból várható éves effektív dózis átlagértékei az 1. táblázatban látható.Forrásai: •Radioaktív hulladékok •Nukleárisfegyver kísérletek•Radioizotópok előállítása, felhasználása •Orvosi alkalmazások •Sugár és nukleáris baleseteket•Működő atomerőművek –beleértve az egész nukleáris fűtőanyag ciklust

DózisfogalmakA sugárzás energiát hordoz. Ennek egy része az egyes anyagokkal,közegekkel kölcsönhatásba lépve elnyelődik és az energiáját átadja. Így pl. a nap sugárzása a talajban elnyelődik, miközben az felmelegszik, vagy a mikrohullámú sütőben az ételben elnyelődött mikrohullám energiája felmelegíti azt.Ha egy anyagot radioaktív sugárzás ér, az energiájának egy részeelnyelődik az anyagban. A tapasztalatok alapján az elnyelt energiával arányos a végbemenő változás. A várható károsodások becslésére, előrejelzésére az elnyelt energiaadaggal (dózissal) arányos mennyiségeket használunk. Így a sugárzásnak kitett anyag egységnyi tömegében elnyelt energiát elnyelt dózisnaknevezzük. A sugárzás típusát, energiáját is figyelembe vevő dózisfogalom az egyenérték dózis. A különböző szervek, szövetek dózisai (egyenérték dózisok) azonban nem egyforma mértékben járulnak hozzá az emberi szervezet egészének károsodásához. Vannak érzékenyebb és kevésbé érzékeny szövetek. Ezt egy súlytényezővel vesszük figyelembe, ami kifejezi, hogy az egyes szövetek milyen arányban járulnak hozzá az egész szervezet károsodását előre jelző effektív dózishoz (jele E). A mértékegység itt is a joule⋅kg-1 de ezt sievertnek(jele Sv) nevezik.

A lakosság mesterséges forrásból származó sugárterhelésének korlátja 1 mSv/év, ez 10 millió ember esetében 730 megbetegedést –500 halálos és 100 gyógyítható, azaz nem halálos kimenetelű rákot és 130 genetikai károsodást valószínűsít. Néhány jellegzetes dózis érték és korlát a 2. ábrán látható. Hogy még szemléletesebb legyen a sugárterhelés értékeinek jelentése, a 2. táblázatban a közlekedés és a sugárzás összehasonlítása látható.Lakossági dóziskorlát Paksi Atomerőmű környezetében 0,1 mSv/év( átlag 0,1 µ Sv/év, 2003 évi üzemzavar 0,32 µ Sv/év). Ekkor a várható egészség károsodás évente: 0,73 fő, ebből 0,6 fő kapna rákos megbetegedést, Ugyanakkor a 2001-es évben a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján hazánkban 51136 új daganatos beteget regisztráltak. Különböző dózisértékek összehasonlítása a 3. ábrán látható.

Letölthető ismeretterjesztő anyagok a radioökológia és a radioaktivitás témaköréből:

Radioökológiáról röviden 1. rész

 

Konferenciák

Radon Fórum

I. Magyar Radon Fórum;Környezetvédelmi konferencia. Veszprém (2004)
II. Magyar Radon Fórum; Környezetvédelmi konferencia. Veszprém (2004.12.07)
III. Magyar Radon Fórum; Környezetvédelmi konferencia. Veszprém (2006.04.26.)
IV. Magyar Radon Fórum; Környezetvédelmi konferencia. Veszprém (2007.04.05.)
V. Magyar Radon Fórum; Környezetvédelmi konferencia. Veszprém (2009.05.18.)
VI. Magyar Radon Fórum; Környezetvédelmi konferencia. Veszprém (2011.05.16-17.)
VII. Magyar Radon Fórum; Környezetvédelmi konferencia. Veszprém (2013.05.16-17.)

Lezárult projektjeink

- V4 Standard

- Leonardo W.A.S.T.E project

Konferenciák

Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben

I. Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém (2008.05.14.)
II. Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém (2010.05.12)
III. Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém (2012.05.16)
IV. Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém (2014.05.21)
V. Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém (2016.05.17)
VI. Földkérgi Radioizotópok a Környezetünkben Környezetvédelmi Konferencia. Veszprém (2018.05.22-25.)

Dokumentumtár

Alapdokumentumok

 
Alapszabályzat

Nyílvántartási adatok
 
GDPR tájékoztató
 
Belépési nyilatkozat
 
 
 
Jelentések
 

 

 

 

2021

 

Beszámoló

1%

2020

 

Beszámoló

1%

2019

 
Beszámoló
1% 

2018

 
Beszámoló
1%

2017

 
Beszámoló
1%

2016

 
Beszámoló
1%

2015

 
Beszámoló
1%
 
 

2014

 
Beszámoló
1%

2013

 
Közhasznú jelentés
1%
 

2012

 
Közhasznú jelentés
1%
 

2011

 
Közhasznú jelentés
1%
Egyszerüsített éves számviteli beszámoló
Adófelhasználás

2010

 
Közhasznú jelentés
1%
Egyszerüsített éves számviteli beszámoló
Adófelhasználás
 
 

2009

Közhasznú jelentés
1%
Egyszerüsített éves számviteli beszámoló
Adófelhasználás
 

2008

Közhasznú jelentés
1%
Egyszerüsített éves számviteli beszámoló
 

2007

Közhasznú jelentés
1%
Egyszerüsített éves számviteli beszámoló
 
 

2006

Közhasznú jelentés
1%
Egyszerüsített éves számviteli beszámoló

2005

 
Közhasznú jelentés
 
 

 

Kapcsolat

Kapcsolat Információ

Elnök: Dr. Kovács Tibor
Alelnök: Bátor Gergő
Elnökségi tag: Nagy Erika

Cím:

Radioökológiai Tisztaságért Társadalmi Szervezet
8200 Veszprém, József Attila U. 7/A 2/10.

Adószám: 18914252-2-19

Telefon: +36 88 794 408

e-mail: info@rttsz.hu

Az RTTSZ munkatársainak üzemorvosi felügyeletét a Vis Laboris Kft látja el.